Privacyverklaring AMRC

Privacyverklaring massage klanten en coaching cliënten.
Voor AMRC is jouw privacy belangrijk. Daarom doen we er alles aan om dat te beschermen. Onze belofte is: Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy maakt. Wij bieden je eenvoudige mogelijkheden om je gegevens in te zien en aan te passen. Met de bedrijven die voor ons de automatisering, de website en de database beheren, hebben wij expliciete overeenkomsten dat zij alle zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy te beschermen.

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om je middels massage en/of coaching zo goed mogelijk te helpen of te behandelen. Daarbij hebben we zorgvuldig gekeken dat we zo min mogelijk informatie van je vragen. De informatie wordt bij ons opgeslagen in een beveiligde administratie. Als je vijf jaar niet meer actief bij ons bent, verwijderen we je gegevens uit de administratie. Als je deelneemt aan een coaching traject worden je gegevens tien jaar bewaard.

Controleren en aanpassen
Je kunt te allen tijde je gegevens die bij AMRC bekend zijn opvragen en inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je te allen tijde je toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Je kunt een klacht indienen als je van mening bent dat AMRC bovenstaande niet waarmaakt. Je kunt je klacht per e-mail richten aan Angelique Manders via angelique@amrc.nl. Zij zal zorgdragen voor een zorgvuldige afhandeling.

amrc-massage
amrc-reiki
amrc-counselling